Turvallisuus & Tuottavuus

 

Kuormankäsittelyn on oltava kaikissa olosuhteissa turvallista niin trukin kuljettajalle kuin toimintaympäristössä liikkuville henkilöille. Myöskään käsiteltävä taakka tai ympäristössä olevat rakenteet ja tuotteet eivät saa vahingoittua.

Käsiteltävä kuorma, käsittelykorkeus sekä trukin rakenteet vaikuttavat kuljettajan näkökenttään ja ympäristön muutoksiin. Kamerajärjestelmien avulla kuljettaja näkee toimintansa kannalta oleelliset kohteet rasittamatta esimerkiksi niskaansa. Tarvittaessa kuljettaja voidaan havahduttaa tarkkailemaan ympäristöään tutkan tai ultraäänianturien välityksellä.

Trukin vakavuuden ja laitteiden kestämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää käsitellä vain trukin määritellyn nostokyvyn sallimia taakkoja. Vaakalaitteilla varmistetaan taakan paino ja määritellään rahditus tms. painoja samalla kun taakkaa käsitellään. Oikeanlainen taakankäsittelylaite, hyvä näkyvyys ja informatiiviset valvontajärjestelmät lisäävät sekä turvallista taakan käsittelyä että tehokkuutta.

Trukin 360° näkymä.