1-vaihe- eli monomastossa nostokelkka liikkuu kiinteiden mastopalkkien välissä. Ratkaisu soveltuu mataliin nostoihin, kun korkeussuunnassa on tilaa. 2-vaihevakiomastoissa kelkan noustessa nousee toinen vaihe kiinteiden palkkien välissä puolella kelkan nousumatkasta. Ratkaisu soveltuu korkeisiin tiloihin, mutta mahdollistaa läpimenon oviaukoista. 3-vaihevakiomasto toimii vastaavasti, vaiheita on vain yksi lisää. 

 
 
 
 

2- ja 3-vaihevapaanostomastossa kelkka nousee ensin kiinteän maston yläasentoon ja vasta sen jälkeen maston muut vaiheet purkautuvat. Vapaanostomastoilla voi siten pinota myös matalissa tiloissa. 4-vaihevapaanostomastolla päästään matalista oviaukoista läpi nostokorkeuden ollessa suuri. Yleensä nostoliike aikaansaadaan trukin hydrauliikalla, mutta tarvittaessa erityisen tarkkaa, hallittua nostoa tai työskenneltäessä steriileissä tiloissa käytetään myös öljyttömiä sähköllä toimivia nostomastoja.

 
 
 

2-vaihevakiomasto

 

2-vaihevapaanostomasto