Käsitteitä

Tällä sivulla selvennetään alalla käytettäviä käsitteitteitä. Tietoja päivitetään sitä mukaan kun tarve tulee esille.

Jäännöskuorma

- Trukin nimelliskuorma on määritelty valmistuksen yhteydessä. Se sisältää kelkan, vakiohaarukat ja keskeisen kuorman ilmoitetussa painopisteessä pieneten mostokorkeuden kasvaessa määriteltyjen korkeuksien yli.

- Asennettavan lisälaitteen paino ja paksuus on otettava huomioon kokonaiskuormassassa. Myös painopisteen siirtyminen sivusuunnassa trukin keskilinjalta vaikuttaa trukin vakavuuteen (turvalliseen pystyssä pysymiseen). 

- Vain trukin valmistaja tai edustaja voi antaa luotettavia jäännöskuorma-arvoja.

- Kaupin kotisivuilla on laskentaohjelma, joka laskee eri trukkimallien jäännöskuormia halutulle Kaup-laitteelle, tai mille tahansa laitteelle.

Myös haarukat vaikuttavat jäännöskuormaan. Vetterin kotisivuilla on laskentaohjelma, joka laskee kullekin haarukalle painopisteen. 

Ulkoinen ja sisäinen sivusiirto (erillinen ja venttiiliohjattu sivusiirto)

Ulkoisessa sivusiirrossa laitteen runko liikkuu sivusuunnassa. Ominaisuus toteutetaan erillisellä sivusiirtosylinterillä.

Sisäisessa sivusiirrossa laitteen runko pysyy paikoillaan ja virtauksenjakoventtiilillä ohjataan haarukat tai pihtileuat siirtymään sivuttain samaan suuntaan.

- Ulkoisessa sivusiirrossa sivusiirtoliike on sama kuin sivusiirtosylinterin iskunpituus. Siihen ei vaikuta haarukoiden tai leukojen avautuma.

- Sisäisessä sivusiirrossa liike loppuu, kun toinen haarukka tai leuka saavuttaa ääriasentonsa. Siten sivusiirtoa ei ole lainkaan avautuman ääriasennoissa, avautuman puolivälissä sivuttaisliike voi olla laitteen leveydestä riippuen hyvinkin suuri, jolloin se vaikuttaa trukin vakavuuteen. Varmista trukin toimittajalta, mikä on sallittu kuorma suurimmalla sivuttaissiirrolla!

- Ulkoista sivusiirtoa käytetään etenkin silloin, kun ominaisuus tarvitaan myös avautuman ääriasennoissa ja kun halutaan säilyttää mahdollisimman suuri jäännöskuorma.

- Sisäistä sivusiirtoa käytetään, kun on tarve siirtää laitteen leveyttä kapeampi taakka aivan seinän viereen.

Kelkkaan asennettava / integroitu asennus

Trukissa on vakiona standardin mukainen kapasiteetin mukainen haarukkakelkka. Yleisesti lisälaitteet ripustetaan tämän kelkan päälle yläkoukkujen varaan ja paikallaan pysyminen varmistetaan alakoukuilla. Laitetta voidaan käyttää missä tahansa trukissa, jonka kapasiteetti on vastaava ja jossa on standardin mukainen vakiokelkka.

Jotkut laitteet, esimerkiksi sivusiirto- ja asetinlaitteet, on saatavissa myös integroituna. Tällöin laite asennetaan alkuperäisen kelkan paikalle suoraan nostomastoon. Integroitavassa laitteessa on trukkimerkki, malli ja mastokohtaiset asennusosat: johdepyörälevyt ja -rullat.

Integroitu laite siirtää painopistettä vähemmän kuin kelkkaan asennettava, ts. käsiteltävä taakka on lähempänä trukin tukipistettä, jolloin trukilla voidaan käsitellä suurempaa kuormaa. 

Integroitu laite sopii vain mastoon, johon se on valmistettu, sitä ei voi siirtää toiseen trukkiin.

Pikakiinnitysalakoukut, pikakiinnityskelkka

Mikäli laitetta on tarpeen vaihdella, voidaan ruuvikiinnitteiset alakoukut vaihtaa pikakiinnitysalakoukuiksi. Silloin laitteen vaihto käy nopeasti ilman työkaluja.

Mikäli laitetta on tarve vaihtaa yhtenään, valitaan pikakiinnityskelkka. Se kiinnittyy laitteeseen ilman että kuljettajan tarvitsee nousta trukista pois muuta kuin hydrauliikan irrottamiseksi. Samoin laite irtoaa hydraulisesti.