Irtoaineksen käsittely

 

Irtoaineksen käsittelyyn käytetään kippikuuppia tai muita käsiteltäviä säiliöitä

Kippikuuppa